Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona - 8572 Bakonyszücs, Petőfi u. 2.

Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Adószám az 1% felajánlásához: 19266796-1-19
A szervezet neve:
Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona

1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az Adóhatóságnak, vagy részletfizetési, fizetési halasztási engedélye van a NAV-tól.


2. Meddig és hogyan lehet beküldeni a rendelkező nyilatkozatokat?

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. 5. § (1) bek. alapján a magánszemély számára az alábbi lehetőségek adottak:

A. Munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolva az adóbevallással érintett évet követő május 10-ig a bevallás részeként, a bevallás Egysza lapjának kitöltésével, lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban elhelyezve a munkáltatónak átadva.

vagy

B. a különálló rendelkezési nyilatkozatát önállóan az adóbevallással érintett évet követő év május 20-ig egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány.

Figyelem! Ha május 20-a után küldi be a rendelkező nyilatkozatot, az nem lesz érvényes!


3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely, - az 1996. évi CXXVI. Törvényben meghatározott - szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét is. Csak egy civil szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni.

Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban összesen két külön nyilatkozatot tehet, egy civil szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési előirányzat javára (1+1%). A NAV-nak megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, amelyet a NAV öt évig tárol.

Adószám az 1% felajánlásához: 19266796-1-19
A szervezet neve:
Daganatos Betegek Lelki Rehabilitácós Otthona